6.9.66 บวงสรวงประจำปีปีที่4

6.9.66 บวงสรวงประจำปีปีที่4

6.9.66 บวงสรวงประจำปีปีที่4