8.9.66 บวงสรวงถอนตั้งศาล

8.9.66 บวงสรวงถอนตั้งศาล

8.9.66 บวงสรวงถอนตั้งศาล