19.9.66 บวงสรวงครั้งที่ 6

19.9.66 บวงสรวงครั้งที่ 6

19.9.66 บวงสรวงครั้งที่ 6