9.10.66 พิธียกเสาเอก ยกเสาโท

9.10.66 พิธียกเสาเอก ยกเสาโท

9.10.66 พิธียกเสาเอก ยกเสาโท