14.12.66 บวงสรวงประจำปี

14.12.66 บวงสรวงประจำปี

14.12.66 บวงสรวงประจำปี