26.12.66 บวงสรวงประจำปี

26.12.66 บวงสรวงประจำปี

26.12.66 บวงสรวงประจำปี