27.12.66 บวงสรวงตั้งศาลพระพรหม

27.12.66 บวงสรวงตั้งศาลพระพรหม

27.12.66 บวงสรวงตั้งศาลพระพรหม