23.1.67 บวงสรวงใหญ่ประจำปีปีที่5

23.1.67 บวงสรวงใหญ่ประจำปีปีที่5

23.1.67 บวงสรวงใหญ่ประจำปีปีที่5