21.1.67 บวงสรวงตั้งศาลเทวาลัย

21.1.67 บวงสรวงตั้งศาลเทวาลัย

21.1.67 บวงสรวงตั้งศาลเทวาลัย