26.1.67 ตั้งศาลพระพรหมและศาลเจ้าที่

26.1.67 ตั้งศาลพระพรหมและศาลเจ้าที่

26.1.67 ตั้งศาลพระพรหมและศาลเจ้าที่