4.2.67 บวงสรวงใหญ่ประจำปีปีที่3

4.2.67 บวงสรวงใหญ่ประจำปีปีที่3

4.2.67 บวงสรวงใหญ่ประจำปีปีที่3