10.2.67 บวงสรวงประจำปีครั้งที่ 3

10.2.67 บวงสรวงประจำปีครั้งที่ 3

10.2.67 บวงสรวงประจำปีครั้งที่ 3