18.3.67 บวงสรวงพระพิฆเนศ

18.3.67 บวงสรวงพระพิฆเนศ

18.3.67 บวงสรวงพระพิฆเนศ