19.3.67 ตั้งศาลเทวาลัยพระพิฆเนศ

19.3.67 ตั้งศาลเทวาลัยพระพิฆเนศ

19.3.67 ตั้งศาลเทวาลัยพระพิฆเนศ