24.3.67 บวงสรวงตั้งศาลพระพิฆเนศ

24.3.67 บวงสรวงตั้งศาลพระพิฆเนศ

24.3.67 บวงสรวงตั้งศาลพระพิฆเนศ