30.3.67 ตั้งศาลพระพรหมศาลเจ้าที่

30.3.67 ตั้งศาลพระพรหมศาลเจ้าที่

30.3.67 ตั้งศาลพระพรหมศาลเจ้าที่