9.4.67 บวงสรวงประจำปีปีที่3

9.4.67 บวงสรวงประจำปีปีที่3

9.4.67 บวงสรวงประจำปีปีที่3