18.4.67 ตั้งศาลพระพิฆเนศ เจ้าที่

18.4.67 ตั้งศาลพระพิฆเนศ เจ้าที่

18.4.67 ตั้งศาลพระพิฆเนศ เจ้าที่