25.4.67 บวงสรวงยกเสาเอกเสาโท

25.4.67 บวงสรวงยกเสาเอกเสาโท

25.4.67 บวงสรวงยกเสาเอกเสาโท