16.5.67 บวงสรวงประจำปีปีที่2

16.5.67 บวงสรวงประจำปีปีที่2

16.5.67 บวงสรวงประจำปีปีที่2