24.5.67 ตั้งศาลเทวาลัยพระพิฆเนศ

24.5.67 ตั้งศาลเทวาลัยพระพิฆเนศ

24.5.67 ตั้งศาลเทวาลัยพระพิฆเนศ