18.6.67 บวงสรวงและถอนศาลเจ้าที่

18.6.67 บวงสรวงและถอนศาลเจ้าที่

18.6.67 บวงสรวงและถอนศาลเจ้าที่