24.6.67 บวงสรวงถอนและตั้งศาลใหม่

24.6.67 บวงสรวงถอนและตั้งศาลใหม่

24.6.67 บวงสรวงถอนและตั้งศาลใหม่