2.7.67 บวงสรวงยกเสาเอกเสาโท

2.7.67 บวงสรวงยกเสาเอกเสาโท

2.7.67 บวงสรวงยกเสาเอกเสาโท