อัญเชิญหลวงปู่ทวดขึ้นประดิษฐาน

อัญเชิญหลวงปู่ทวดขึ้นประดิษฐาน

อัญเชิญหลวงปู่ทวดขึ้นประดิษฐาน