9.7.67 บวงสรวงตั้งศาลพระพรหม

9.7.67 บวงสรวงตั้งศาลพระพรหม

9.7.67 บวงสรวงตั้งศาลพระพรหม