พิธีบวงสรวงพระพรหม

พิธีบวงสรวงพระพรหม

พิธีบวงสรวงพระพรหม

 

พิธีบวงสรวงพระพรหมประจำปีบริษัท ซินสเปคโก้ จำกัด แถวลาดหลุมแก้วค่ะ