พิธีตั้งศาลพระภูมิ มหาชัย

พิธีตั้งศาลพระภูมิ มหาชัย

พิธีตั้งศาลพระภูมิ มหาชัย

 

พิธีตั้งศาลพระภูมิ ณ.บริษัท โอเรียนเต็ดไทย จำกัด