พิธีบวงสรวง เจ้าที่

พิธีบวงสรวง เจ้าที่

พิธีบวงสรวง เจ้าที่

พิธีบวงสรวง โครงการ. TDEM I’M Possible day 2018 ของทางบริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ

 และได้จัดสถานที่ ที่เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ