พิธีบวงสรวงเรือยอร์ช

พิธีบวงสรวงเรือยอร์ช

พิธีบวงสรวงเรือยอร์ช

พิธีบวงสรวงเรือยอร์ช ณ.พัทยา ท่าเรือโอเชียน มารีน่า