ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่

ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่

ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่

ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ แถวเทพารักษ์ 

โดยมีคุุณวันเเละครอบครัวเจ้าของกิจการ อสังหาริมทรัพย์ และเจ้าของที่เช่าพื้นที่ปั้มบางจาก เป็นประธานงานในวันนี้นะคะ