บวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่

บวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่

บวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่

บวงสรวงประจำปีศาลพระภูมิเจ้าที่  หมู่บ้านนันทวัน ศรีนครินทร์