ตั้งองค์พระพิฆเนศ

ตั้งองค์พระพิฆเนศ

ตั้งองค์พระพิฆเนศ

เราภูมิใจทุกครั้งที่ งานผ่านไปได้ด้วยดี สำเร็จทุกอย่าง  อ.กฤษณะ เป็นหนึ่งเรื่องการตั้งศาลทั้งทางพราหมณ์ เทพ เราทำตามหลักของฮินดู แบบถูกต้องครบทุกขบวนการ สำเร็จไปอีก 1พิธีนะคะ ตั้งพระพิฆเนศ แถวประเวศ ขอบคุณนะคะ