บวงสรวงพระวิษณุ

บวงสรวงพระวิษณุ

บวงสรวงพระวิษณุ

พิธีเรียบร้อยสวยงามเเละสมพระเกียรติมากๆค่ะ บวงสรวงตั้งพระวิษณุ ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง สมุทรปราการ

จัดชุดใหญ่ พร้อมรำถวายองค์พระวิษณุ สำเร็จผ่านไปด้วยดี สาธุ สาธุ สาธุ นะคะ