พิธีถอนศาลพระภูมิเจ้าที่

พิธีถอนศาลพระภูมิเจ้าที่

พิธีถอนศาลพระภูมิเจ้าที่

ถอนศาลพระภูมิเจ้าที่ พร้อมเปลี่ยนศาลทำพิธีตั้งใหม่ ที่ซอยศรีด่าน22

ขอให้เจ้าบ้านเเละครอบครัวมีความสุขนะคะ