พิธีถอนศาลพระภูมิเจ้าที่

พิธีถอนศาลพระภูมิเจ้าที่

พิธีถอนศาลพระภูมิเจ้าที่

พิธีถอนศาลพระภูมิ ที่หมู่บ้านเฟื่องฟ้า11 ซอยมังกร

ขอบคุณนะคะที่ให้อาจารย์ ไปทำพิธี