พิธีตั้งศาลบ้านคุณณรงค์ คุณโอ๋

พิธีตั้งศาลบ้านคุณณรงค์ คุณโอ๋

พิธีตั้งศาลบ้านคุณณรงค์ คุณโอ๋